-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44027 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

من درخانواده اي هستم كه چندان مذهبي نمي باشند ، مثلاًمادرم بااينكه كلاس قرآن مي رود اهل نماز نيست با خانواده بداخلاق است ، دراين خانواده برادران وخواهرانم نسبت به نماز سهل انگار شده اند وگاهگاهي نماز مي خوانند نسبت به پدرومادر بداخلاق وبي ادب شده اند من صحبت كرده ام ولي بي فايده است . لطفاًچه روشهايي رابايد بكار برم تا موارد فوق رفع گردد ؟
عزيز گرامــــي :
پيش ازهر چيز بايد به شما صميمانه تبريك گفت وبه ايماني كه علي رغم مخالفت وبي اعتنايي نزديكان ، درشما ايجاد شده آفرين گفت ، چراكه رسيدن به ايمان وانجام دستورات خداوند ، درشرايطي كه افرادي وجود دارند كه علي رغم امكانات فراوان تربيتي ، از خوب زندگي كردن محرومند بايد دست شما راكه براي خوب وخدايي بودن كارهايتان تلاش مي كنيد ، بوسيد وبه وجود افراد خوبي چون شماافتخار كرد .
عزيزم :
اول آنكه مبادا بي اعتنايي ديگران درشما خلل وسستي وارد كند . ثانياً مراقب باشيد درتذكر امورات ديني به والدين ، مرتكب توهين يا بداخلاقي نشويد . وظيفه يك مسلمان دربرابر هدايت وتربيت ديگران درحد « بشارت » و« انذار » است نه « تحميل» و« اجبار» . واين بدا ن معني است كه ما بايد با رفتار ، كردار وگفتار خود توأم با ملايمت ومهرباني ديگران را به اعمال شايسته وخداپسند دعوت كنيم نه اينكه به جدال ودعوا وتوهين واجبار عمل كنيم . چه اينكه آنها وقتي رفتاري را ببينند به حقانيت حرفهاي شما آشناتر مي شوند . كمك گرفتن از افرا د مناسب وآگاه درتوجه دادن ديگران نيز بسيار مفيد است % ا

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.